รับโล่รางวัล best practice โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับภูมิภาค


กิจกรรมทันตสุขภาพนักเรียน


กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)

กิจกรรมวัน open house  ปีการศึกษา ๒๕๕๗


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เปิดเรียนใหม่ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านนางเม้ง จะเปิดเรียนใหม่ในวันที่ 13 พฤษภาคม  2556
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 20:02 โดย ปัญญา เต็งชัยภูมิ
 • แผนผังการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ(กิจรรมพื้นเมือง)
  ส่ง 22 ส.ค. 2555 07:18 โดย Dr.wichai Prathoomthai
 • กิจกรรมเตรียม "ต้นกล้านางเม้งโมเดล"     โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน "นางเม้งโมเดล" ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 โดยจ ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2555 06:42 โดย Dr.wichai Prathoomthai
 • ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมที่ ดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เวปไชต์ http://school.obec.go.th/bannangmeng
  ส่ง 29 เม.ย. 2555 02:27 โดย Dr.wichai Prathoomthai
 • ข่าวสาร ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
  ส่ง 26 เม.ย. 2555 02:15 โดย ดร.วิชัย ประทุมไทย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • สร้างฐานพระพุทธรูปใหม่ คณะครู นำโดย นายวิชัย  ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน และชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างฐานพระพุทธรูปใหม่
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 20:11 โดย ปัญญา เต็งชัยภูมิ

 • ส่ง 13 พ.ค. 2556 19:46 โดย Dr.wichai Prathoomthai
 • นำนักเรียนชั้นอนุบาล1-ป.3 เที่ยวสวนสัตว์
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 19:45 โดย ปัญญา เต็งชัยภูมิ
 • 5 ธันวามหาราช 2555 มอบบ้านเอื้ออาทรที่บ้านหนองหญ้ารังกา
  ส่ง 27 เม.ย. 2555 00:42 โดย Dr.wichai Prathoomthai
 • ประชุมเตรียมก่อนเปิดภาคเรียน
  ส่ง 26 เม.ย. 2555 02:22 โดย ดร.วิชัย ประทุมไทย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา