ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดเรียนใหม่ปีการศึกษา 2556

โพสต์6 พ.ค. 2556 20:02โดยปัญญา เต็งชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านนางเม้ง จะเปิดเรียนใหม่ในวันที่ 13 พฤษภาคม  2556

กิจกรรมเตรียม "ต้นกล้านางเม้งโมเดล"

โพสต์13 พ.ค. 2555 06:42โดยDr.wichai Prathoomthai

    โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน "นางเม้งโมเดล" ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 โดยจัดเป็น 3 กิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนรู้โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง และชุมชน ดังนี้
    1. ร่วมกัน    :      สร้างต้นกล้า
                      :     พัฒนาความพร้อม
    
    2. พึ่งพา     :     วิถีนำ

                      :     ประสานพลัง
                      :     ปลูกฝังความดีงาม

    3. ภูมิใจ      :     อ่าน เขียน
                      :     ร้อยเรียงวิธีคิด
                      :     กาย จิต สมบูรณ์
                      :     เพิ่มพูนมาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมที่

โพสต์29 เม.ย. 2555 02:18โดยDr.wichai Prathoomthai

ดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เวปไชต์ http://school.obec.go.th/bannangmeng

ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

1-5 of 5